Open in app...
Mon Feb 22, 10:15 PM PST
เริ่ม 13.15 จักรยานคันแรก ..จั่วมาแค่นี้พอมาต่อกันเอง
w/ Guide Prasopsub, Jirayu Jubbang
ไม่ว่าจะเป็นคนปั่น คนเคยปั่น หรือคนอยากปั่น จะเสือจะสามล้อ มาคุยกันเรื่องของ .. ยานลำแรก #โปรดระวังเพราะที่บ้านอาจรู้ราคา
Don’t have a Clubhouse account? Get the app to reserve your username and request access!